Bilder på ledningssystemetHär kan du se hur ledningssystemet ser ut.

Vill du se det på riktigt, skapa ett gratis konto.

Utmärkt Miljö

I kapitlet Översikt visas samlad information från övriga kapitel.

I de flesta kapitel finns det möjlighet att lägga till miljömätningar.

Branchanpassade förslag på vad ni kan mäta.

Utmärkt Miljö

Utifrån miljömätningarna skapas miljömål, där förslag också ges på konkreta åtgärder som kan genomföras för att uppnå målvärdet.

Utmärkt Miljö

Ni kan enkelt följa era mätningar och mål över tid.

Utmärkt Miljö

Fungerar lika bra på mobil eller platta.

Utmärkt Miljö

Se var er miljöpåverkan är störst.