Utmärkt miljöåtgärd #2 - Erbjud tjänstecyklar

Ta cykeln ur stället! För renare luft, bättre klimat och friskare anställda

Att ta cykeln till och i jobbet istället för bilen eller bussen ger ökat välmående, bättre luft och minskade koldioxidutsläpp. Tjänstecykeln är en växande trend och enligt organisationen Svensk Cykling cykelpendlar nu var femte svensk.

Tänk på att en tjänstecykel är en förmån och beskattas efter marknadsvärde. Läs mer på skatteverkets hemsida och ladda ner informationsbladet om förmånscyklar från Svensk Cykel.