Utmärkt miljöåtgärd #3 - Boka resfria möten och konferenser

Spara tid, pengar och miljö med möten på distans

Resfria möten kan bidra till bättre ekonomi, effektivare verksamhet, minskad medarbetarstress och minskad miljöpåverkan.

Det kan vara svårt, och kanske inte är önskvärt, att ersätta alla möten med resfria alternativ, men i vissa fall är de ett utmärkt sätt att förenkla och effektivisera arbetet. Telefonkonferenser och videosamtal kan kombineras med digitala verktyg för att tillsammans läsa eller redigera dokument eller dela innehåll över nätet.

Trafikverket driver projektet REMM, Resfria möten i myndigheter för att informera svenska myndigheter om resfria möten men deras information är intressant även för företagare.