Utmärkt miljöåtgärd #4 - Ställ om till hållbara investeringar

Använd ert kapital för en hållbar framtidsutveckling

Om er verksamhet har tillgångar i aktier, fonder eller andra värdepapper kan det vara värt att fundera över i vilken typ av miljöpåverkan det orsakar. De flesta fonder tar ingen hänsyn alls till miljön, men det finns också en växande mängd etiska fonder, så kallade SRI-fonder (Sustainable and Responsible Investments), där förvaltarna ofta tar hänsyn till miljöfrågor när de väljer vart pengarna skall hamna.

Pensionsfonder i premiepensionssystemet markeras med M/E (Miljö / Etik) om de tar sådan hänsyn och då finns också en Hållbarhetsprofil för fonden där man kan läsa mer. Dessa hållbarhetsprofiler finns samlade på hallbarhetsprofilen.se.

Om ni anlitar en fond- eller pensionsförvaltare kan ni boka in ett samtal för att diskutera hur era pengar kan investeras på ett miljösmart sätt.