Utmärkt miljöåtgärd #5 - Byt till ett miljömärkt elavtal

Kraft från vind, sol och vatten

Många leverantörer erbjuder idag även företagskunder avtal som är miljömärkta. Den vanligaste märkningen är naturskyddsföreningens Bra Miljöval som säkerställer att ni bara får el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft. Elproduktionen skall också uppfylla andra krav för att få märkningen, t.ex. får vattenkraftverk inte torrlägga vattendrag och vindkraftverk får inte vara placerade i känsliga fågelområden eller skyddade skogsområden. Läs mer om miljömärkt el hos Naturskyddsföreningen.

Kontakta ert elbolag idag för att se vad de har att erbjuda. Har de inget miljömärkt avtal, byt leverantör!